X
X
jęczmień ozimy FRIDERICUS
jęczmień ozimy FRIDERICUS

Fridericus

Wielorzędowa extraklasa

Bardzo wysoki potencjał plonowania - 103% wzorca

Odporny na wirusa mozaiki żółtej (Typ 1) - lepsza ochrona łanu przed wirusami

Duża mrozoodporność (5)

Bardzo dobry profil zdrowotnościowy - szczególnie odporny na mączniaka,
rynchosporiozę i plamistość siatkową

Bardzo duża odporność na wyleganie - łatwiejsze prowadzenie łanu i szybszy zbiór

Doskonałe cechy ziarna - duża masa tysiąca ziaren, duża gęstość ziarna w stanie zsypnym i dobre wyrównanie ziarna

Siejemy przyszłość - z kwalifikowanym materiałem siewnym KWS LOCHOW POLSKA zyskujecie Państwo sprawdzoną jakość

Profil odmiany

Kierunek użytkowania pastewny
Rok wpisania do krajowego rejestru 2007
Właściwości plonotwórcze  
Plon ziarna* a1 [% wzorca] 102
Plon ziarna* a2 [% wzorca] 103
Masa 1000 ziarn [g] 46,2
Odporność na choroby  
Pleśń śniegowa [skala 9°] 8,4
Mączniak prawdziwy [skala 9°] 7,5
Plamistość siatkowa [skala 9°] 7,6
Rdza jęczmienia [skala 9°] 7,9
Rynchosporioza [skala 9°] 8,1
Czarna plamistość [skala 9°] 7,2
Cechy rolniczo-użytkowe  
Mrozoodporność [wyniki zbonitowane] 5
Reakcja na Al. +++ [wyniki zbonitowane] 5
Wysokość roślin a1 [cm] 102
Wyleganie [skala 9°] 7,3
Dojrzałość woskowa [dni od 01.01] 173
Jakość  
Wyrównanie ziarna > 2,2 mm [%] 95
Gęstość ziarna w stanie zsypnym [wyniki zbonitowane] 5
Zawartość białka [(N x 6,25)] [wyniki zbonitowane] 7

* - Średni plon z doświadczeń 2007-2009 (ze wszystkich lat badań, w których dana odmiana występowała - trzech, dwóch lub jednego), wyliczony na podstawie Listy Opisowej Odmian 2010

skala 9°:
1 - ocena najmniej korzystna
9 - ocena najbardziej korzystna

UWAGA!

Wszystkie zawarte w tym katalogu informacje są wynikiem naszej najlepszej wiedzy. Przedstawione charakterystyki odmian, porównania i wykresy odzwierciedlają wyniki uzyskane z urzędowych badań COBORU oraz z doświadczeń własnych. Mimo zachowania jak największej staranności z naszej strony nie możemy jednak w pełni zagwarantować, iż podane wyniki, charakterystyczne dla danej odmiany, zostaną przez Państwo osiągnięte w stu procentach pod każdym względem. Charakteryzują się one bowiem naturalną zmiennością, wywoływaną przez środowisko rolniczo-przyrodnicze. Należy więc rozumieć je jako informacje o potencjale plonowania i jakości, a nie jako bezwarunkową gwarancję ich uzyskania. Przed zastosowaniem środka ochrony roślin prosimy bezwzględnie zapoznać się z aktualną etykietą.

Inne z kategorii
jęczmień ozimy FRIDERICUS
Fridericus Wielorzędowa extraklasa Bardzo...
jęczmień ozimy METAXA
Jęczmień ozimy 2-rzędowy.  ...